Ukategorisert

Spennende FrP-tanker om barnetrygd

Liberalister som ikke er avhengige av velgere ramler litt mellom to stoler, men forslaget fra Roy Steffensen (FrP) om behovsprøvd barnetrygd er spennende.

Kort fortalt ønsker FrP-representanten å kutte i totale utgifter til barnetrygd, kombinert med økning til dem som trenger det mest. Han mener dette betyr at ordningen blir bedre, billigere og mer målrettet enn nåværende barnetrygdordning.

Barnetrygd er en stønad som gis til alle under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Det er en godt innarbeidet skattefinansiert ordning som er akseptert av en stor del av befolkningen.

Steffensen mener dagens ordning bidrar til å øke avstanden mellom fattige og rike.

–De familiene som sparer barnetrygden, er såpass velstående at de ikke har behov for stønaden. Barn fra disse familiene vil få en gevinst i form av at de for eksempel kommer seg tidligere inn på boligmarkedet, kontra de som heller må bruke barnetrygden for å få endene til å møtes, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen til Aftenbladet.

Han mener at regjeringen bør vurdere å behovsprøve barnetrygden, og at det bør settes en grense på én million kroner i inntekt per husholdning.

–Jeg mener at denne velferdsordningen fra staten i større grad bør vris fra å være en rettighet alle har krav på, til å være en bedre ordning for dem som trenger den. Noe av det vi sparer på ikke å gi til dem med høyest inntekt, skal gå til å øke barnetrygden til dem med minst. Dette vil redusere klasseskillet mellom fattig og rik, sier Steffensen.

Vil du lese hele artikkelen til Aftenbladet, må du ha abonnement.

Liberaleren mener at barnetrygden egentlig bør avskaffes som skattefinansiert ordning, men når det likevel er en ordning bør den ikke være en universell ytelse – altså noe som alle får.

I Fremskrittspartiets handlingsprogram for inneværende periode, står det at partiet ønsker å indeksregulere barnetrygden årlig.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen(@odderi)
7 years ago

Dette er en glimrende ide som jeg håper og tror mange også utenfor liberalistiske kretser vil kunne forstå og støtte.

Barnetrygden utgjør i dag, for første barn, like i overkant av 30kr/dag. (970kr/mnd – 320kr ekstra pr. måned om man bor i Finnmark (Sistnevnte ordning avvikles fra 1. april i år))

Det dekker vel omtrent det en nyfødt fliser gjennom av bleier, eller evt. et glass barnemat og noen våtservietter daglig.

Om disse kronene utgjør forskjellen mellom å gi barn et forsvarlig oppvekstmiljø eller ikke, ville jeg tro at man kvalifiserer for andre, ikke-universelle ordninger allerede.

Fra arkivet