Notiser

Nedgang i petroleumsinntektene

Petroleumsinntektene faller, men politikerne får fortsatt fantastiske inntekter fra petroleumsnæringen.

Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten er beregnet til 328 milliarder kroner i 2013. Dette er reduksjon på mer enn 15 prosent sammenlignet med 2012, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Petroleumsinntektene er en betydelig årsak til den enorme offentlige sektoren som Norge har.

Tags:

Mest lest

Arrangementer