Notiser

Prostitusjon er ikke et kvinneyrke

Gutter er i stort flertall blant de unge som selger sex, ifølge et innlegg Markus Plesner Dalin har skrevet på Dagbladet.no.

I Norge er det lovlig å selge sex, men det er ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester. Et håpløst forbud vedtatt da de rødgrønne partiene hadde flertall, godt støttet av KrF.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Unvalidate
Unvalidate
8 years ago

Lov å selge sex, men ikke lov å kjøpe ?
Dobbelt moral med andre ord !

Gaudius
8 years ago

Men egentlig burde det å tilby salg av sex indirekte være ulovlig gjennom dagens sexkjøpslov når kjøp av sex er forbudt. Å stå på gata å tilby sex fra egen kropp, er opplagt oppfordring til kjøp av sex, dvs. oppmuntring til straffbar handling, og dermed i strid med straffelovens paragraf 140 (oppviglerparagrafen). Straffelovens § 140: Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil… Read more »

Fra arkivet