Ukategorisert

Et fryktelig høyt tall

9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt, ifølge en rapport Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har levert til flere statsråder i dag.

Rapporten har fått navnet «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv». Justis- og beredskapsministeren, Helse- og omsorgsministeren, og Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har fått overrakt rapporten.

Ifølge rapporten er 9,4 prosent av norske kvinner blitt voldtatt, andelen for menn ligger på 1,1 prosent.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret har cirka 50 ansatte, ifølge eget nettsted.

Les artikkelen Voldtekt – kvinners egen skyld? I ett av avsnittene skriver redaktør Pleym Christensen, at all vold representerer et problem. Individets integritet er ukrenkelig. Vold representerer krenkelse av individet. Vold kan forklares, unnskyldes og bagatelliseres. Vold i helgene kan skyldes alkohol og dårlig dømmekraft. Hva skyldes vold mot kvinner? Den voldelige mannens behov for å understreke, demonstrere – eller gjenvinne – sin makt? Bruk av vold viser ihvertfall mangel på respekt for den som blir utsatt for vold. Ingen skal behøve å bli utsatt for vold.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer