Ukategorisert

Enkelt å være i opposisjon

SV-representanter har fremmet forslag i Stortinget i en sak den rødgrønne regjeringen burde grepet fatt i.

For tiden blir Kystaksjonen gjennomførte på en rekke steder langs kysten. Formålet med aksjonene er å samle folk om kravet, at fisken i havet er vår felles eiendom. Kystaksjonen har skapt debatt om leveringsforpliktelser og tilbudsplikt. Både statsministeren og fiskeriministeren har besvart spørsmål fra stortingsrepresentanter knyttet til det som blir omtalt som leveringsforpliktelser.

Fiskeriministeren sa i Stortinget på onsdag, at leveringsplikten er en tilbudsplikt og innebærer ikke krav om levering.

Mandag ettermiddag skal det være samling utenfor Stortinget i regi av Kystaksjonen.

Stortingsrepresentantene Johnny Ingebrigtsen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken, alle representanter fra SV, har fremmet forslag som skal gi en gjennomregulert fiskerinæring enda flere reguleringer. Alle de fem forslagene er publisert på nettstedet Stortinget.no.

Debatten om Aker Seafoods, leveringsforpliktelser og tilbudsplikt, er gammel – flere år gammel. Dersom dette var superviktig for kysten av Norge, hvorfor gjorde ikke den rødgrønne regjeringen og stortingsflertallet noe i løpet av åtte år med flertall på Stortinget? Dersom viljen hadde vært tilstede, kunne rødgrønne politikere vedtatt en planøkonomisk fiskeripolitikk i perioden 2005 – 2013. Audun Lysbakken var i flere av årene en svært sentral rødgrønn politiker med direktelinje til maktens sentrum.

Fra Kystaksjonens markering i Honningsvåg, hentet fra Radionordkapp.no.

Mest lest

Arrangementer