Ukategorisert

Vil sette FrP fast

Jevnlig har FrP-politikere spilt Krekar-kortet, spesielt før dagens regjering tiltrådte.

Nå stiller Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, et godt spørsmål til justis- og beredskapsministeren. Det skal bli spennende å se om statsråden ror i onsdagens spørretime, for Mullah Krekar er fortsatt i Norge og FrP er et regjeringsparti.

Spørsmålet fra Klinge:
«Å få sendt Mullah Krekar ut av landet har vore eit tilbakevendande tema. Det er av norske myndigheiter vurdert som at det er ein fare for livet og helsa hans viss han blir sendt tilbake til Irak, i medhald av internasjonale konvensjonar. Framstegspartiet har ved gjentekne høve understreka at dersom dei sjølv kom i regjering, ville han raskt bli returnert. Kva har statsråden konkret gjort sidan regjeringa tiltrådte for at Krekar kan sendast ut av landet når han har sona ferdig?»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer