Ukategorisert

Alt er farlig!

Staten advarer mot ditt og datt. Det siste stuntet fra en skattefinansiert instans, er å advare mot stillesitting.

Det er første gang Helsedirektoratet advarer mot stillesitting i nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, ifølge direktoratets eget nettsted.

Heldigvis er alle menneskene forskjellige. Hvis ikke hadde det vært farlig å leve. Sammenlagt mener statlige instanser at alt er farlig. Det er advarsler mot stillesitting, salt, sukker, tobakk, alkohol…… Ja, til og med brunost har vært en del debatten denne vinteren.

Hvert menneske er unikt, og de fleste av oss kan ta ansvar for eget liv!

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Larz
Larz
7 years ago

“Jeg tror vi må gå gradvis frem”, uttaler helseminister Hent Bøie i en reaksjon på Helsedirektoratets utspill. “I første omgang ser vi for oss at stoler og annet sittemøblement utstyres med advarsler om at overdreven sitting kan være helsefarlig. Etter hvert kan det bli aktuelt med krav om at disse advarslene dekker minst en tredel av stolens overflate. På sikt må målsettingen være å få gjennomslag for et generelt sitteforbud i arbeidslivet og på steder der offentligheten har adgang. Dette er ikke minst viktig av hensyn til den oppvoksende slekt”, sier Bøie og legger til at voksne er naturlige rollemodeller… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
7 years ago

Tatt i betraktning at 200.000 nordmenn lider av alvorlige spiseforstyrrelser, samt at 100.000 av disse befinner seg i høyrisikogruppen for selvmord, burde kanskje skattefinansierte og andre ernæringsfascister tenke litt på hva de gjør når de ensidig fokuserer på overvektens forbannelse?

Unvalidate
Unvalidate
7 years ago

Har ikke staten noe bedre å finne på ?

22. juli 2011