Ukategorisert

Flesket til mot ungdommer

Stein Lier Hansen, administrerende Norsk Industri, tok et kraftig oppgjør med ungdommer på NHO Finnmarks årskonferanse i Alta.

Lier Hansen sa at ungdommer som slutter på videregående skole og som går rett inn i Nav-systemet, kan komme til å ende opp som tapere i fremtiden. Han har lite til overs for unge mennesker som er på trygd og som bruker nettene til dataspill.

–Disse får det ikke så bra når de er 40 år gamle, sa Lier Hansen.

Lier Hansen mener den nordnorske landsdelen har store muligheter, men han mener det er viktige at ungdommer utdanner seg.

Det er i mange fylker et høyt frafall i videregående skole. Finnmark skårer ikke godt på frafallsstatistikken.

Samtidig som næringslivstoppen Lier Hansen angriper en god del ungdommer, bør politikerne se på velferdsordninger. Ordningene bør ikke oppmuntre til naving.

Mest lest

Arrangementer