Notiser

57 000 helsekroner per innbygger

Målt i volum har helseutgiftene økt med omtrent 20 prosent de siste ti årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvor mye av helseutgiftene som er finansiert av skatter og avgifter varierer mye mellom OECD-landene, og Norge er ett av landene med høyest andel offentlig finansiering.

Mest lest

Arrangementer