Ukategorisert

Folkeavstemning som demokratisk fikenblad

Det er fullt mulig å arrangere en folkeavstemning der en del av et land tar avgjørelse om selvstendighet. Bare se på Skottland. Den såkalte folkeavstemningen på Krim er et «demokratisk» fikenblad for Russlands imperialistiske interesser.

Russland anerkjente «den uavhengige republikken» Krim igår, og innlemmet Krim i den russiske føderasjonen idag. Folkeavstemningen om uavhengighet av Ukraina var en farse fra begynnelse til slutt. Flere tusen soldater uten identitetsmerker på uniformene tok kontroll over Krim, mediene ble sensurert eller stengt, såkalte selvforsvasgrupper utøvet gatejustis, og det lokale parlamentet gjorde et vedtak som sannsynligvis ikke var reelt – om folkeavstemning vedrørende uavhengighet. Flere parlamentarikere som skal ha stemt for vedtaket var ikke tilstede i parlamentet.

Russland (og Putin) har aldri kommet seg over oppløsningen av Sovjetunionen like før jul i 1991. Land som hadde vært okkupert siden 2.verdenskrig (Estland, Latvia og Litauen) ble selvstendige. I likhet med en rekke delrepublikker i det gamle Sovjetunionen. Men at Krim var en del av Ukraina ble avgjort lenge før Sovjetunionen ble oppløst. Det skjedde faktisk i efterdønningene efter Stalins død i 1953.

Langsomt har Putin bygget opp en maktbase, og en lengsel efter gammel storhet. Russland storhetstid, uavhengig av hva landet het og hvilken type regime det var, løftes frem. Mindre heldige sider forties eller gjemmes bort. Media sensureres og opposisjonspolitikere og journalister lever farlig. Putins Russland har alle kjennetegn på å være et autoritært regime. Slike regimer kan man ikke diskutere rasjonelt med.

Putin vet at EU og USA sliter. USA er på vikende front i verden, og har betalt en høy pris i Irak og Afghanistan, som man gjorde i Vietnam. Å innlate seg på nye militære engasjementer er vanskelig for et land med så store økonomiske problemer, og så stor politisk splittelse. EU sliter også økonomisk, i tillegg til at man ikke har noen enhetlig militærledelse. EU er et kollektiv – en diskusjonsklubb. EU er dessuten mye mer økonomisk avhengig av Russland enn USA. Dermed blir også sanksjonene som nå innføres mye mer begrensede i EU. FN er maktesløst, med Russland som vetomakt i Sikkerhetsrådet.

Hverken EU eller USA har reelle maktmidler å bruke. Man kan styrke grensestatene mot Putins interessesfære med militært materiell; i Litauen, Polen og Romania. Men Putin har utmanøvrert den nye ledelsen i Ukraina, som han gjorde det med det vestvendte regimet i Georgia.

Uttalelsene Putin gir om å beskytte russerne i Ukraina har vært gitt av andre tidliger. Det er bare å bytte ut nasjonalitet og land, så kan neste setning handle om «lebensraum». Europa er iferd med å komme inn i en situasjon der man glir sakte men sikkert ut i en hengemyr det skal bli svært vanskelig å komme seg ut av. 1.verdenskrig ble en av de blodigste kriger noensinne. Ingen ville dit, og få forstod alvoret før man lot en generasjon unge menn forblø i skyttergravene. Opprustning, nasjonalisme og proteksjonisme førte landene ut i ulykken. Mesteparten av Europas land er nå med i et forpliktende samarbeid. Men Europa risikerer en ny deling, og et nytt jernteppe, litt lenger øst enn det forrige.

Skottene skal avholde folkeavstemning om uavhengighet. I andre vest-europeiske land finnes det samme ønsket. Men det skjer på premisser tilhengere og motstandere av uavhengighet kan enes om. Man tar seg god tid til å debattere, og forberede seg på avstemningen.

På Krim var det annerledes; folkeavstemningen var et demokratisk fikenblad, som skulle gi inntrykk av at det var folkeviljen som kom til uttrykk. Et autoritært, revansjesugent og imperialistisk regime kan ikke kamuflere sitt udemokratiske ansikt med demokratisk sminke.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gaudius
8 years ago

Hva vil Putin si hvis Tsjetsjenia, Dagestan, Ingushetia eller andre «delstater» innen Russland avholder folkeavstemning for så å erklære seg som selvstendig nasjon? Dessuten bør vel Putin anerkjenne Kosovo som selvstendig nasjon hvis han skal ta sine egne prinsipper på alvor.

Konrad
8 years ago

Den måten folkeavstemningen ble gjennomført på Krim er helt klart et fikenblad, blant annet fordi den ble gjennomført under okkupasjon og med stram mediakontroll (og betydelig propaganda). Slik sett har folkeavstemningen ingen legitimitet.

På den annen side: Rent formelt er det kanskje i samsvar med folkesuvereniteten at folket på Krim velger seg en ny stat å være medlem av. Forbildene eller analogiene er mange: Norge 1905, Kosovo 2008, USA 1776, Tyskland 1990 (reversert), Slovenia 1991. I Norge anses alle disse legitime.

Kosovo er den nærmeste parallelen, Kosovo som eget land ble skapt gjennom en krig.

Pleym
Pleym
8 years ago

Både hvordan en folkeavstemning gjennomføres og hva som er opptakten vil nok ha noe å si for legitimiteten. Det er vel en god del land som ikke anerkjenner f.eks Kosovo. Den tyrk-kypriotiske staten er vel heller ikke anerkjent av så mange. På den annen side vil nok Skottland bli anerkjent som egen stat, forutsatt flertall i folkeavstemningen. De russiske satelittrepublikkene som egentlig er en del av Georgia (mener det er 2), er jo de facto selvstendige. Det er mange måter å bli selvstendige på. Norge ble anerkjent i 1905 fordi Sverige aksepterte avgjørelsen. Men Norges uavhengighet ble ikke akseptert i… Read more »

andy
andy
8 years ago

Det er vel utelukkende Tyrkia som anerkjenner den tyrkisk-kypriotiske staten?

Pleym
Pleym
8 years ago

Du har sikkert rett i det, Andy.

Konrad
8 years ago

En evt skotsk løsrivelse i demokratiske og fredelige former vil naturligvis være legitim.

De fleste land har anerkjent Kosovo, og i tidens løp vil sikkert også Serbia akseptere løsrivelsen. Tiden leger alle sår?

Kosovos løsrivelse ligner på Sør-Ossetias (og muligens Abkhasias) løsrivelse fra Georgia. Her spiller også realpolitikken inn: Georgia kan ikke bli medlem av NATO så lenge landet har en uløst territoriell konflikt, så Putin ser seg sikkert tjent med å ikke få noen løsning.

Ukraina kan heller ikke bli medlem av NATO i den nåværende situasjonen. Det er nok Putin såre fornøyd med.

Fra arkivet