Ukategorisert

Hvorfor brukte ikke de rødgrønne makten?

Klokkespørsmål i Stortingets spørretime på onsdag.

Etter åtte år med rødgrønt flertall og en regjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, kunne Jenny Klinge (Sp) sørget for at den såkalte sommertiden ble opphevet.

Nå ber hun dagens regjering ta grep. Ja gjerne det, men hvorfor kommer initiativet nå? Klinge har sendt inn dette spørsmålet til næringsministeren:
”Vi stiller klokka to gongar i året til anten normaltid eller sommartid. Praksisen er regulert i eit EU-direktiv. Forsking viser at det gir helsemessige konsekvensar for somme når søvnrytmen blir forstyrra. Statistisk sett oppstår det fleire hjarteinfarkt enn vanleg i dagane etter at ein har stilt klokka fram på våren, og det skjer fleire biluhell. I tillegg er det til ulempe for dei som må ta medisin til faste tider mot kroniske og alvorlege sjukdomar. Vil statsråden arbeide for å avvikle ordninga?”

Klokkene i Norge skal stilles natt til søndag.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
7 years ago

I disse påsketider er det betryggende å se at rødgrønne politikere stadig er like opptatt av pavens skjegg.

Larz
Larz
7 years ago

Trøste og bære. En gang, for et par tiår siden, hadde Senterpartiet en visjon. Ingen sympatisk visjon riktig nok, men dog en visjon. Den handlet om «annerledeslandet som [angivelig] ikke var seg selv nok». I dag er dette åpenbart kokt ned til kampen mot sommertid, en kamp jeg til nå faktisk ikke har registrert at eksisterte.

Jeg lurer på om ikke det forhold at «praksisen er regulert i eit EU-direktiv» er representanten Klinges primære motiv for å problematisere det uproblematiske.

Fra arkivet