Ukategorisert

Hvorfor brukte ikke de rødgrønne makten?

Klokkespørsmål i Stortingets spørretime på onsdag.

Etter åtte år med rødgrønt flertall og en regjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, kunne Jenny Klinge (Sp) sørget for at den såkalte sommertiden ble opphevet.

Nå ber hun dagens regjering ta grep. Ja gjerne det, men hvorfor kommer initiativet nå? Klinge har sendt inn dette spørsmålet til næringsministeren:
”Vi stiller klokka to gongar i året til anten normaltid eller sommartid. Praksisen er regulert i eit EU-direktiv. Forsking viser at det gir helsemessige konsekvensar for somme når søvnrytmen blir forstyrra. Statistisk sett oppstår det fleire hjarteinfarkt enn vanleg i dagane etter at ein har stilt klokka fram på våren, og det skjer fleire biluhell. I tillegg er det til ulempe for dei som må ta medisin til faste tider mot kroniske og alvorlege sjukdomar. Vil statsråden arbeide for å avvikle ordninga?”

Klokkene i Norge skal stilles natt til søndag.

Mest lest

Arrangementer