Ukategorisert

Stokkan Grande tenker nytt om barnetrygden

Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande skriver i et innlegg i Dagbladet at det brukes 15 milliarder kroner i året på å subsidiere barnefamilier – kun med barnetrygd. Kunne pengene vært brukt annerledes?

Barnetrygden er en av de hellige kyr i det norske overføringssystemet. Barnehavene er subsidierte av skattebetalerne. I tillegg brukes det altså milliarder av kroner på en generell overføring til alle barnefamilier – uten vurdering av den enkelte families økonomiske situasjon. Trygve Hegnar og Ola Nordmann har like stor rett til å få barnetrygd hvis de har barn i riktig alder for barnetrygd. Samtidig vet vi at barnetrygden kan eksporteres, f.eks til hjemlandet til EØS-borgere som jobber i Norge. Kunne det vært ordnet gjennom skattefradrag istedet?

Norske barn går mindre på skole enn andre barn. Samtidig har de minste ungene SFO-tilbud – som kunne vært brukt annerledes. Hvis Norge hadde hatt heldagsskole istedenfor SFO, kunne deler av barnetrygden betalt for en utvidelse av skoledagen. Dette er bare noen strøtanker jeg har gjort meg.

Les Arild Stokkan Grandes tanker om barnetrygden her.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
8 years ago

Vel, det starter jo tilforlatelig nok når han stiller spm ved hvilken nytteeffekt vi har av barnetrygd. Det er jo ikke helt feil i å spekulere i om dette er penger som kan benyttes til mer nyttige ting. Jeg er helt enig i at når vi først har disse pengene til rådighet kan vurdere å spytte det inn i andre barnerelaterte oppgaver i stedet. (Ingen politiker vil foreslå å gi pengene tilbake til skattebetalerne, så jeg får vel se bort fra det som en opsjon.) Men så drar det jo bare rett ut i andre villfarelser i stedet. Gratis barnehage… Read more »

Pleym
Pleym
8 years ago

Andreas, at man ikke får flere inn i barnehavene med flere opptak i året skyldes jo kapasitetsmangel. Det må være en viss overkapasitet i barnehavene hvis 1) full barnehavedekning og 2) flere opptak skal fungere. Hvis du leser mine svar på valgtester (publisert på Liberaleren) har jeg argumentert for heldagsskole. Ungene trenger mer undervisningstid, mer fysisk fostring, og mer kvalitet i undervisningen. Samtidig legger det til rette for at foreldre faktisk kan jobbe heltid. Naturligvis skal foreldrene følge opp skolen, og stille krav til hva ungene skal lære. Heldagsskole er ingen unnskyldning for å la være å følge opp sitt… Read more »

Andreas
Andreas
8 years ago

Barnehagene kan settes i stand til å håndtere flere opptak i året ja, ved å bevisst skape overkapasitet. Men de fleste politikere presenterer det ikke på den måten (hva de eventuelt har skrevet ned i detaljerte planer vet jeg ikke). De presenterer det som flere opptak i seg selv er noe magisk som skal ta unna etterspørsel. Problemet pr i dag er ikke i seg selv at det er 1 opptak, men at når du blir født på året avgjør når du kan søke om plass. Deretter fylles plassene opp etter vanlig køordning med førstemann inn, førstemann ut. Det vil… Read more »

SonicJohan
SonicJohan
8 years ago

Å nei, ikke Trygve hegnars barnetrygd igjen. Dette har blitt utredet gang på gang, og det er ikke «nye tanker». Behovsprøvning og «skattefradrag» er måten å gjøre det på hvis man liker det mer komplisert, mer marginalskatt på middelinnteker, og mindre positive effekter for gruppen den har størst betydning for. Barnetrygd er ikke en «hellig ku», den er den enkleste og beste velferdsordningen vi har. Hvis man er imot overføringer via skatteseddelen per definisjon, er det en helt ærlig sak, men vær så snill og ikke tro at å ta fra barnetrygden til Trygve Hegnar har noen budsjettmessige konsekvenser overhodet.… Read more »

SonicJohan
SonicJohan
8 years ago

Forøvrig, hvis man vil hindre eksport, er det bare å frikoble btrygd fra tilknytning til folketrygden, og gi den til alle som er permanent bosatt, med bevisbyrde for de som ikke er statsborgere.

Fra arkivet

 • Det er farlig å dele verden i kun toDet er farlig å dele verden i kun to
  Liberalismen er den ideologien som lider mest av å dele verden inn i to forenklede virkeligheter.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.