Ukategorisert

Stokkan Grande tenker nytt om barnetrygden

Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande skriver i et innlegg i Dagbladet at det brukes 15 milliarder kroner i året på å subsidiere barnefamilier – kun med barnetrygd. Kunne pengene vært brukt annerledes?

Barnetrygden er en av de hellige kyr i det norske overføringssystemet. Barnehavene er subsidierte av skattebetalerne. I tillegg brukes det altså milliarder av kroner på en generell overføring til alle barnefamilier – uten vurdering av den enkelte families økonomiske situasjon. Trygve Hegnar og Ola Nordmann har like stor rett til å få barnetrygd hvis de har barn i riktig alder for barnetrygd. Samtidig vet vi at barnetrygden kan eksporteres, f.eks til hjemlandet til EØS-borgere som jobber i Norge. Kunne det vært ordnet gjennom skattefradrag istedet?

Norske barn går mindre på skole enn andre barn. Samtidig har de minste ungene SFO-tilbud – som kunne vært brukt annerledes. Hvis Norge hadde hatt heldagsskole istedenfor SFO, kunne deler av barnetrygden betalt for en utvidelse av skoledagen. Dette er bare noen strøtanker jeg har gjort meg.

Les Arild Stokkan Grandes tanker om barnetrygden her.

Mest lest

Arrangementer