Ukategorisert

Venstre vil redusere offentlig forbruk, kanskje..

Foran valget i fjor klarte ledelsen i Venstre å forhindre at landsmøtet vedtok å redusere oljepengebruken. Kan det gå bedre i år?

Ifølge Aftenposten har redaksjonskomiteen innstilt på at landsmøtet skal vedta et forslag til politisk uttalelse, der det tas til orde for å redusere bruken av avkastningen fra Oljefondet fra 4% til 3% årlig.

I hine hårde dager (før 1994) fleipet liberalistene i FrP med at Venstre hadde FrPs skattepolitikk – og SVs sosialpolitikk. Altså at partiets politikk ikke hang sammen. Begge deler var groteske overdrivelser, men et fint poeng å bruke i debatter.

Et av problemet liberalister av min type har med Venstre, er at partiet ikke er så opptatt med å sette grenser for statens ansvar. Man roser enkeltmenneskene, småbedriftene og de frivillige fellesskapene – men staten må gjerne være der med en støttende hånd. Og den er definitivt synlig – spesielt på statsbudsjettet.

Hvis Venstre på landsmøtet til helgen vedtar å redusere bruk av avkastningen fra Oljefondet (Statens Pensjonsfond utland), må partiet følge opp dette med enten å foreslå drastiske kutt i statens utgifter – eller øke inntektene. For mange vil det siste være ensbetydende med å øke skattene. I så fall vil mange velgere betakke seg. Det finnes så mange eksempler på offentlig sløsing, og på oppgaver som det offentlige unødvendig utfører. Å øke skattene vil det neppe være lett å få gehør for. Så da gjenstår det å se om partiet virkelig tør ta til orde for kutt i offentlig forbruk.

Kanskje blir det lettere å være klassisk liberalist i Venstre?

Forslaget til den politiske uttalelsen finner du her (på s. 87).

Mest lest

Arrangementer