Ukategorisert

Det er tvang selv om du drar frivillig..

Statssekretær Himanshu Gilati i Justisdepartementet uttaler at regjeringen ønsker å fjerne betegnelsen frivillig retur på de som drar fra Norge efter å ha fått avslag på sin asylsøknad. Forstår ikke regjeringen hva tvang er for noe?

I en pressemelding på Justisdepartementets hjemmeside oppsummerer Gilati regjeringenssyn slik: «– Har du fått avslag, så skal du hjem. Det er ikke et frivillig valg, sier statssekretær Himanshu Gulati (FrP).» Du kan lese hele pressemeldingen her.

Gulati forklarer hvorfor ordet frivillig skal ut av vokabularet når det gjelder personer med avslag på asylsøknaden: «Et endelig avslag skal være endelig, og ikke noe som den enkelte kan vurdere om man vil følge eller ikke. Vi vil derfor utelate begrepet «frivillig» fra returterminologien fordi begrepet bidrar til å skape forvirring rundt konsekvensene av et negativt vedtak. Et nytt begrepsapparat vil tydeligere få fram den enkeltes ansvar for å følge opp avslag som innebærer at man har plikt til å reise ut av Norge, sier statssekretær Himanshu Gulati.»

Hvor vanskelig kan det være?

Når en asylsøker har fått avslag, skal man reise ut av Norge. Hvis man ikke reiser, sørge myndighetene or at man reiser. Man blir eskortert ut, for å si det med et forsiktig sprog. Man vil kanskje ikke dra, og da henter politiet deg og fører deg ut av landet – med tvang.

Men hvis du respekterer avslaget, og reiser ut av landet trenger myndighetene ikke å bruke tvang. Ergo reiser man frivillig. Det er selve utreisen som skjer frivillig. De fleste ville nok blitt, hvis de hadde kunnet. Men når man ikke oppfyller vilkårene, har brukt opp (elle latt være å bruke) ankemulighetene, så reiser man altså. Fordi man respekterer avslaget. Myndighetene trenger ikke å bruke tvang.

Regjeringen vil innføre begrepet «ordinær retur» om de som reiser av seg selv, og «assistert retur» om de man må bruke politiet til å hente og så eskortere ut av landet. Nytale.

Du tvinges ut av landet når du har fått avslag, men man trenger ikke dra deg efter håret. Fordi du kan gå selv. Er ikke det frivillig, vet ikke jeg.

Mest lest

Arrangementer