Ukategorisert

De blåblå frykter China – skyr Dalai Lama

07.mai kommer vinner av Nobels fredspris fra 1989, Dalai Lama til Norge. Ingen fra H/FrP-regjeringen har planlagt å møte ham. Det mener Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth at er altfor dårlig.

Ketil Kjenseth er leder for Stortingets Tibetkomite, og arrangerer et møte på Stortinget med Dalai Lama under hans besøk i Norge. Alle partiene på Stortinget er representert i komiteen. Det er Den Norske Tibetkomite sammen med Buddhistsamfunnet og Det Norske Nobelinstitutt (ikke Nobels fredssenter, som vi først skrev) som har invitert Dalai Lama til Norge, og han blir til 10.mai.

Arrangørene er i dialog med regjeringen og Stortinget om noen derfra kommer til å møte ham. Dalai Lama inviterer ikke seg selv, og det er ikke kommet noen invitasjon fra norske myndigheter. Dette til tross for at både utenriksminister Børge Brende og stortingspresident Olemic Thommessen er tidligere ledere for Stortingets Tibetkomite.

Hva mener du om at dette ikke er avklart?

– Jeg synes det er unnvikende. Vi bør ha en tradisjon i Norge for at fredsprisvinnere som kommer på besøk bør bli vist den respekt at norske myndigheter har et offisielt møte med dem.

Kjenseth sier at Tibetsaken stadig er aktuell. Han påpeker at Dalai Lama ikke lenger er en politisk leder for tibetanerne, men kun en religiøs leder. – Da bør det være mindre komplisert å møte ham, mener Kjenseth.

Hvorfor er det viktig å møte Dalai Lama?

– Norge handler mer og mer med Asia, og da bør Norge ha en dialog om både økonomi og ressurser, men også om verdier og menneskerettigheter. Det å lytte til minoriteter er en selvstendig del av dette.

Hvordan er opplegget for møtet med Dalai Lama på Stortinget?

– Møtet starter kl. 0900 og varer en time. Alle stortingsrepresentanter kan delta. Jeg håper at alle partier blir representert, og at det blir en 15 – 20 representanter tilstede. Det blir et dialogbasert møte, hvor Dalai Lama får si litt om hvordan han ser på situasjonen i Tibet, men også hvordan han betrakter menneskerettighetssituasjonen i verden. Han er en av dem som har stått lengst i denne kampen. Etter at Nelson Mandela gikk bort er Dalai Lama et gjenværende ikon i menneskerettighetskampen. Han er opptatt av dialog som virkemiddel.

Avventer dere en invitasjon fra myndighetene til Dalai Lama?

– Nei, vi arrangerer dette uavhengig av dem. Dalai Lama har et tett program.

Kjenseth forteller at det er en del praktiske utfordringer med å arrangere møtet. Han fikk klarsignal fra Stortingets administrasjon til å bruke lagtingssalen. Efterpå kom det kontrabeskjed fra presidentskapet – som altså ledes av Olemic Thommmesen.

Hva er din kommentar til det?

– Jeg trodde at lagtingssalen skulle kunne brukes til plenumsmøter og temabaserte møter og mottagelser. Det er stadig skoleplasser på besøk, som blir vist dit for samtaler med representanter. Det burde være naturlig å ta imot en fredsprisvinner der.

Kjenseth vil ikke spekulere i avslaget, men ser ikke de praktiske grunnene til at han fikk avslag på forespørselen om å bruke lagtingssalen.

USAs president Obama har møtt Dalail Lama nylig, men norske myndigheter vegrer seg. Hvorfor det, tror du?

– Norge har en annen posisjon enn USA i forhold til China. Det er den eneste grunnen jeg ser. Det er nok Norges forhold til China som avgjør. Det er jo mange internasjonale besøkende myndighetene ikke møter, men det er ikke ofte fredsprisvinnere kommer på besøk. I de fleste tilfeller møter disse representanter for det offisielle Norge.

Kjenseth mener at det er spesielt med Dalai Lamas besøk at det er 25 år siden han fikk Nobels fredspris. Derfor mener han at det er noen tungtveiende grunner som gjør det naturlig at myndighetene møter ham.

Efter at Liu Xiabo fikk fredsprisen har forholdet mellom Norge og China vært på frysepunktet. Kan det bli verre hvis regjeringen møter Dalai Lama?

– Helt objektivt mener jeg at det ikke kan det. Regjeringspartiene burde vært offensive, og nedsatt en Chinakomite, som kunne ha dialog med Chinas myndigheter om demokrati og menneskerettigheter. Det er jo ike for å terge China at vi møter Dalai Lama. Denne muligheten burde regjeringen bruke til å utfordre China til hvordan komme igang dialogen mellom våre to land igjen. Handelen foregår jo. Vi trenger å forstå Tibetkonflikten i den geopolitiske situasjonen i Asia. Dette er lite fremme i debatten i Norge. Vi hadde hatt godt av mer informasjon om utviklingen i China, og landets myndigheter kunne hjulpet oss med å finne former å ha en dialog mellom folk.

Han nevner Nansenskolen på Lillehammer som en aktør som kan brukes i en slik dialog.

Det er en drøy måned til Dalai Lama kommer til Norge. Det skal bli interessant å se om utenriksminister Børge Brende ivaretar sitt tidligere engasjement i Tibetsaken, og inviterer fredsprisvinneren fra 1989 til et besøk.

Mest lest

Arrangementer