Ukategorisert

Gjesteskribent: FpU-leder Atle Simonsen – om EU

Denne uken ble det kjent at Fremskrittspartiets Ungdom er mot norsk EU-medlemskap. Dagens gjesteskribent er nyvalgt FpU-leder Atle Simonsen. Han skriver om FpUs EU-syn.

Liberalistisk EU-nei fra FpU

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) sitt landsmøte har nylig inntatt et tydelig standpunkt mot EU. FrP har ikke tatt et klart standpunkt om EU, FrPs program har fastslått at partiet vil at spørsmålet skal opp til folkeavstemning og fristiller representanter og tillitsvalgte. Ved neste programbehandling ønsker FpU å snu moderpartiet.

Av Atle Simonsen, leder i Fremskrittspartiets Ungdom

Fremskrittspartiets Ungdom er de varmeste tilhengere man finner av frihandel og markedsliberalisme i Norge. Vi vet at er det noe som skaper frihet, fred og vekst, så er det handel på tvers av landegrensene.

Det er ikke EUs utgangspunkt, en handelsallianse, FpU er kritisk til. Det er hva EU er den dag i dag. EU har gått fra å sikre handelsforbindelser i Europa, til å bli en politisk koloss som ødelegger verdier, vekst og verdiskapning, med svært tvilsom økonomistyring og en sterk forkjærlighet for detaljstyring.

Motstander av overstatlig organ
EU har også bidratt til å svekke handelen mellom Europeiske land og land utenfor EU. Jeg vil understreke at FpU er sterke tilhengere av frihandel. – I dag fungerer det sånn at dersom EU skal forhandle en «frihandelsavtale» med f.eks. USA, så er samtlige særkrav fra samtlige EU-land med på å begrense «frihandelen», uten at hvert land har mulighet til å forhandle bilateralt.

Det er ingen tvil om at handel innad i Europa er positivt, men FpU mener ikke at et gigantisk overstatlig organ er en forutsetning for dette.

EU søker med lys og lykter etter saker der de kan bruke offentlig innblanding. Alt fra påbud om hvilke kanaler som kan vise fotball, til forbud mot snus.

De siste årene tror jeg en rekke EU-politikere har mistet kontakten med «folk flest» i sine respektive land. Politikerne tror tilsynelatende på et føderalt EU. Blant innbyggerne tror jeg det er veldig få som først og fremst ser på seg selv som «europeere», istedenfor franskmenn, engelskmenn, eller nordmenn.

Unge Høyres leder Paul Joakim Sandøy har sagt: «EU er et grunnleggende sosialdemokratisk prosjekt», det burde åpne noen øyne.

EU fortsetter å rettferdiggjøre sin egen eksistens med å gripe stadig nye politikkområder, som felles politikk på blant annet landbruk, utenrikspolitikk og sikkerhet. FpU ønsker ikke de forente stater i Europa, vi tror det er like usannsynlig at Norge med sine 1,6% kan bestemme utviklingen av EU som at partiet Rødt med omtrent samme oppslutning skal bestemme utviklingen av Norge.

Mot norsk medlemskap
I dag har Norge full mulighet til å handle i EØS og kan samtidig reservere oss mot det meste EU kommer med av rettsakter(/reguleringer). Jeg er veldig redd for hva som kan skje med norsk fiskeri og petroleum dersom EU får fritt leide til å regulere dette.

Norge må eksportere varer andre trenger – ikke trygd, og importere varer vi trenger – ikke kriminalitet.

Mest lest

Arrangementer