Ukategorisert

Religionsfrihet for barn

er et ømtålig emne. Mange reagerer på omskjæring av barn. Men hva med at barn som fødes i Norge automatisk blir medlem av trossamfunn – hvis et av foreldrene er medlem?

Den kristelige avisen Dagen er ikke blant dem vi siterer mest her på Liberaleren, men idag har de et oppslag verdt å fokusere på. Avisen refererer et spørsmål som Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn har stilt til kulturminister Thorhild Widvey: «– Jeg ønsker å vite hvorfor regjeringen mener det er rimelig at barna automatisk skal innmeldes i et trossamfunn når en av foreldrene er medlem.»

Men dette er ikke alt Rotevatn er opptatt av i denne sammenheng. Han vil også at Den norske kirke skal gjøre det enklere å melde seg ut. Rotevatn peker på at ved hvert kirkevalg er det mange som får valgkort som aldri har vært medlemmer av Den norske kirke. Rotevatn mener det må bli enklere å melde seg ut – og ser for seg en elektronisk ordning.

Ifølge artikkelen vil ikke Kirkerådet gjøre noe med utmeldingsmulighetene – men derimot med ordningen med barns tilhørighet.

Det er vel for mye forlangt å vente at Den norske kirke skal forenkle utmeldelsesprosedyrene sine. Men det bør være et viktig prinsipp at tros- og livssynssamfunn får støtte basert på det reelle antallet medlemmer. Aller helst burde det ikke være noen overføringer fra staten overhodet. Religion og livssyn bør være en privatsak.

At barn meldes inn i livssynssamfunn selv uten aktive religiøse handlinger/riter (som f.eks dåp) bør det bli en slutt på. Så enkelt er det. Og det er heldigvis Den norske kirke enig i.

Mest lest

Arrangementer