Ukategorisert

Kom med kuttforslag

Har du gode kuttforslag, send forslagene til Fremskrittspartiet.

FrP ber om innspill fra leserne på eget nettsted til partiets arbeid i regjeringen og til statsbudsjettet for 2015. For liberalister som ønsker betydelig skatte- og avgiftslettelser, er det naturlig å komme med forslag på kutt i skattefinansierte utgifter.

Har du gode forslag, send e-post til budsjett2015@frp.no.

Det er tvilsomt om forslagene blir tatt til etterretning, men det er lov å prøve.
Forslag

Mest lest

Arrangementer