Ukategorisert

Ønsker forbud mot salg av sex

Statsadvokat Rudolf Christoffersen vil gå lengre enn politikerne som forsvarer sexkjøpsloven. Han ønsker forbud mot salg av sex!

–Jeg er for at det innføres et totalforbud mot kjøp og salg av seksuelle tjenester. Det er helt nødvendig for å beskytte ressurssvake kvinner og barn mot å bli utnyttet til prostitusjon, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til TV2 Nyhetene.

Christoffersen ønsker nytt forbud for å få et nytt virkemiddel for å bekjempe menneskehandel.

Dersom prostitusjon er nødvendig, vil kvinner og menn selge sex uansett forbud. Nødvendigheten vil fortsette i et illegalt, svart marked der kontrollen og åpenheten er svært begrenset. Det er overraskende at statsadvokat Rudolf Christoffersen ønsker et marked uten åpenhet.

Politiet har virkemidler til å bekjempe menneskehandel, uten forbud mot kjøp og salg av sex. Politiet må bruke virkemidlene!

Akkurat nå evaluerer Justisdepartementet sexkjøpsloven. Forhåpentligvis kommer departementet til samme konklusjon som Liberaleren, nemlig at loven har vært en fiasko!

Vi forsvarer retten til å inngå frivillige avtaler, også når det gjelder seksuelle tjenester.

Mest lest

Arrangementer