Ukategorisert

Ønsker forbud mot salg av sex

Statsadvokat Rudolf Christoffersen vil gå lengre enn politikerne som forsvarer sexkjøpsloven. Han ønsker forbud mot salg av sex!

–Jeg er for at det innføres et totalforbud mot kjøp og salg av seksuelle tjenester. Det er helt nødvendig for å beskytte ressurssvake kvinner og barn mot å bli utnyttet til prostitusjon, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til TV2 Nyhetene.

Christoffersen ønsker nytt forbud for å få et nytt virkemiddel for å bekjempe menneskehandel.

Dersom prostitusjon er nødvendig, vil kvinner og menn selge sex uansett forbud. Nødvendigheten vil fortsette i et illegalt, svart marked der kontrollen og åpenheten er svært begrenset. Det er overraskende at statsadvokat Rudolf Christoffersen ønsker et marked uten åpenhet.

Politiet har virkemidler til å bekjempe menneskehandel, uten forbud mot kjøp og salg av sex. Politiet må bruke virkemidlene!

Akkurat nå evaluerer Justisdepartementet sexkjøpsloven. Forhåpentligvis kommer departementet til samme konklusjon som Liberaleren, nemlig at loven har vært en fiasko!

Vi forsvarer retten til å inngå frivillige avtaler, også når det gjelder seksuelle tjenester.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Vidar
Vidar
7 years ago

Dette er ulogisk for meg.

I bekjempelsen av forbrytelser ønsker jeg presise virkemidler. Foretrekker skarpskyting mot tvang framfor teppebombing av mennesker som har frivillig sex.

Dessverre har vi tvangsekteskap og konemishandling.
Er det logisk å forby alle ekteskap?

Gaudius
7 years ago

Å straffe kjøp og salg av sex er like ille som å straffe homofil praksis siden det i begge tilfeller er snakk om frivillig interaksjon mellom mennesker. Kriminelle som tvinger mennesker til prostitusjon, må arresteres og gis streng straff. Tenk dere hvilket ramaskrik det ville bli dersom en norsk politiker i fullt alvor skulle foreslå straff for homofil praksis.

Are Liltved Nesland
Are Liltved Nesland
7 years ago

Menneskehandel skjer åpenlyst og lovlig hver gang overgangsmarkedet åpner mellom fotballsesongene. Skal man bekjempe kjøp og/eller salg av mennesker så må man begynne der det det skjer mest åpenlyst, nemlig mellom fotballklubber og spillere. De som ikke ønsker å forby denne formen for «menneskehandel» har ingen kredibilitet når de argumenterer for forbud mot andre former for frivillig «menneskehandel».

Fra arkivet