Ukategorisert

Reduksjon i skatteinnbetalingene

Det har kommet inn mindre oljeskatt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå, viser at det ved utgangen av april var betalt inn 307,2 milliarder kroner i skatt i Norge. Det er en reduksjon på 3,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Petroleumsnæringen har betalt inn mindre skatt, mens skatteinngangen fra fastlands-Norge og personlige skatteytere har økt, sammenlignet med fjorårets tall.

Norske politikere får inn ekstremt mye penger i skatt. Det må være rom for betydelig skattelettelser, en politikk som gir økt frihet for store deler av befolkningen.

Dersom befolkningen skal betale mindre skatt, må politikerne foreta kutt i skattefinansierte utgifter. Viljen til kutt er veldig liten!

Mest lest

Arrangementer