Ukategorisert

Ønsker økt satsing på skattefinansierte bibliotek

Mens Liberaleren drømmer om full privatisering, ønsker SV økte skattefinansierte overføringer til folkebibliotekene.

SV vil øremerke én milliard kroner mer til folkebibliotekene over en femårsperiode, ifølge Dagbladet.no.

Aldri før har en del kulturuttrykk vært så tilgjengelig og så billig som akkurat nå. Litteratur, filmer og musikk er tilgjengelig på flere plattformer. I tillegg har politikerne etablert nye møteplasser for barn og ungdommer, blant annet kulturskolen. Økt bruk av skattefinansierte penger på denne delen av offentlige budsjett, virker svært unødvendig.

Vi drømmer fortsatt om et friere marked, selv om folkebiblioteket har enorm oppslutning blant de politiske partiene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer