Notiser

Forandringer

Det blir flere i Norge som ikke er medlem i noen tros- eller livssynsforening, Færre går til gudstjeneste, og færre barn blir døpt. Det religiøse Norge er i endring, ifølge Statistisk sentralbyrå.

At det blir færre overtroiske mennesker, ifølge statistikken, er ikke en ulempe.

Mest lest

Arrangementer