Ukategorisert

Stortinget berger Dagsavisen og Vårt Land?

Dagsavisen og Vårt Land kan fortsatt få over 40 millioner i pressestøtte.

I 2013 var Vårt Land og Dagsavisen de avisene som fikk mest i pressestøtte, over 40 millioner kroner hver. Det vil de fortsatt kunne få fordi stortingsflertallet er motstander av et tak på denne urettferdige støtteordningen.

Høyre og FrP får ikke flertall for forslaget om et tak på 40 millioner i pressestøtte. Noe som betyr at det er lov å mistenke opposisjonen for å ivareta egne interesser, altså Vårt Land og Dagsavisen som i 2013 fikk henholdsvis 44 millioner kroner og 42 millioner kroner gjennom støtteordningen fra Medietilsynet i 2013.

Tak er ikke et spesielt godt forslag, men det sikrer at utvalgte aktører ikke får altfor store konkurransefortrinn. Det beste ville vært å avvikle ordningen, men det skjer heller ikke denne valgperioden. Dessverre.

Mest lest

Arrangementer