Nyheter

Erstatter store klosser med større klosser

Regioner blir ikke mye bedre enn fylkeskommuner. Tre forvaltningsnivå gir en stor og byråkratisk offentlig sektor, finansiert av skatter og avgifter.

Det er flertall på Stortinget for Venstre-forslaget om å gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene med tanke på å opprette et nytt regionalt nivå.

Stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande har fremmet representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen. Det er betydelig flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen om at det skal være tre forvaltningsnivå også etter den nye kommunereformen.

Politikerne burde brukt anledningen til å redusere antall forvaltningsnivå. Reduksjon er å effektivisere, selv om gevinsten er nokså uklar.

Mest lest

Arrangementer