Nyheter

Erstatter store klosser med større klosser

Regioner blir ikke mye bedre enn fylkeskommuner. Tre forvaltningsnivå gir en stor og byråkratisk offentlig sektor, finansiert av skatter og avgifter.

Det er flertall på Stortinget for Venstre-forslaget om å gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene med tanke på å opprette et nytt regionalt nivå.

Stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande har fremmet representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen. Det er betydelig flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen om at det skal være tre forvaltningsnivå også etter den nye kommunereformen.

Politikerne burde brukt anledningen til å redusere antall forvaltningsnivå. Reduksjon er å effektivisere, selv om gevinsten er nokså uklar.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.