Ukategorisert

Stortinget satte grenser for politikk

Et stort politisk flertall på Stortinget stemte mot forslaget om én time fysisk aktivitet daglig i skolen.

I debatten kom politikerne med gode intensjoner om mer fysisk aktivitet, men heldigvis er det langt fra gode intensjoner til handling. Fysisk aktivitet for barn og ungdommer er ett av områdene det er mulig å privatisere uten store problem.

Det var Senterpartiet, gjennom et representantforslag, som foreslo å innføre én time fysisk aktivitet daglig i skolen. Partiet tenker naturlig nok ikke på at mer av ett fag/aktiviteten i skolen, betyr som regel mindre av noe annet.

Ettersom Stortinget hadde gode intensjoner om mer fysisk aktivitet i skolen, vil debatten leve videre i overskuelig framtid. Men Stortinget satte grenser for politikk på torsdag og det er gledelig.

Mest lest

Arrangementer