Ukategorisert

Skatteinngangen faller

Politikerne har fortsatt mye penger å rutte med. Fra januar til mai ble det betalt inn 421,5 milliarder kroner i skatt i Norge.

Det er en reduksjon på 12,6 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Årsaken til reduksjonen er lavere skatteinntekter fra petroleumsnæringen.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mest lest

Arrangementer