Ukategorisert

Militær førstegangstjeneste – også for kvinner

For frihetsforkjempere som er motstandere av verneplikt, er det trist at regjeringen har fremmet lovproposisjon for Stortinget om å innføre allmenn verneplikt.

Lovforslaget innebærer at kvinner blir pålagt verneplikt på lik linje med menn.

Det er flertall for dette på Stortinget, ettersom det ene landsmøtet etter det andre har gått inn for kjønnsnøytral verneplikt. Mens Forsvaret har behov for mer profesjonalitet og mindre tvang, utvidet politikerne ordningen med verneplikt. Verneplikt er tvangsarbeid!

Trøsten er at mange kommer til å slippe militær førstegangstjeneste, ettersom Forsvaret har behov for relativt få mennesker målt opp mot årskullene. Av et årskull i dag på over 60 000 blir cirka 22 000 kalt inn til sesjon del 2, hvorav cirka 7 000 er kvinner. Det blir gjennomført en seleksjon opp mot Forsvarets behov og krav til kompetanse. Til førstegangstjeneste møter cirka 9 500, hvorav cirka 1 100 er kvinner.

Ettersom siviltjenesten er avviklet, er det mulig å nekte førstegangstjenesten på prinsipielt grunnlag uten at det får store konsekvenser for nektende kvinner eller menn.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer