Ukategorisert

Militær førstegangstjeneste – også for kvinner

For frihetsforkjempere som er motstandere av verneplikt, er det trist at regjeringen har fremmet lovproposisjon for Stortinget om å innføre allmenn verneplikt.

Lovforslaget innebærer at kvinner blir pålagt verneplikt på lik linje med menn.

Det er flertall for dette på Stortinget, ettersom det ene landsmøtet etter det andre har gått inn for kjønnsnøytral verneplikt. Mens Forsvaret har behov for mer profesjonalitet og mindre tvang, utvidet politikerne ordningen med verneplikt. Verneplikt er tvangsarbeid!

Trøsten er at mange kommer til å slippe militær førstegangstjeneste, ettersom Forsvaret har behov for relativt få mennesker målt opp mot årskullene. Av et årskull i dag på over 60 000 blir cirka 22 000 kalt inn til sesjon del 2, hvorav cirka 7 000 er kvinner. Det blir gjennomført en seleksjon opp mot Forsvarets behov og krav til kompetanse. Til førstegangstjeneste møter cirka 9 500, hvorav cirka 1 100 er kvinner.

Ettersom siviltjenesten er avviklet, er det mulig å nekte førstegangstjenesten på prinsipielt grunnlag uten at det får store konsekvenser for nektende kvinner eller menn.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?