Ukategorisert

Regjeringen vil erstatte årsavgiften med forsikringsavgift

Et eksempel på effektivisering av offentlig sektor. Forhåpentligvis blir den økonomiske gevinsten brukt på skatte- og avgiftslettelser.

Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Et bitte lite trekk som på sikt kan gi betydelig gevinst. For fungerer dette optimalt, kan politikerne videreføre tiltaket til andre områder.

Liberaleren forutsetter at regjeringen er i dialog med forsikringsselskapene. Det er viktig at deres rettigheter og friheter ikke blir krenket.

–Målet er forenklinger for folk flest og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Samtidig vil dette redusere sløsing med skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.

Av alle særavgiftene har årsavgiften de høyeste administrative kostnadene for staten. Dette henger sammen med at kravene i dag sendes ut til hver enkelt bileier.

–De ansatte i etatene gjør et godt arbeid med årsavgiften, men selve ordningen hvor vi sender ut krav til 3,5 millioner bileiere er lite effektiv og kostbar, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen ønsker å erstatte årsavgiften med en avgift som pålegges forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på bil (trafikkforsikringer). Den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, slik at den økonomiske belastningen for bileiere som har bilen forsikret hele året skal bli den samme. Forsikringsselskapene vil bake den nye avgiften inn i prisen på sine

Mest lest

Arrangementer