Ukategorisert

DLD-saken kommer tilbake

Et representantforslag om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet, har vært behandlet i Stortinget.

Forslaget var fra Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Rasmus Hansson, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande, altså fra politikere som representerer alle partiene i opposisjonen – foruten Arbeiderpartiet som sammen med Høyre sikret flertall for datalagringsdirektivet.

Bakgrunnen for forslaget om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet, var EU-domstolens avgjørelse der direktivet ble kjent ugyldig.

Ifølge Stortinget.no, tok ikke Stortinget stilling til forslaget med bakgrunn i at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken på en egnet måte.

Mest lest

Arrangementer