Ukategorisert

Ikke flertall for tiggeforbud

Det er ikke flertall for et tiggeforbud på Stortinget.

Likevel har Stortinget vedtatt endringer i politiloven som innebærer at kommunene får hjemmel til å fastsette i politivedtektene, at tigging på offentlig sted skal være forbudt eller underlagt nærmere regulering. Derfor vil det i en rekke kommuner utover sommeren og høsten være debatt om tigging. Forhåpentligvis er det få kommuner som endrer politivedtektene i tråd med stortingsflertallets intensjoner.

Høyre og FrP har vært forbudspartiene i denne saken, men på Stortinget fikk de støtte fra Senterpartiet, som har programfestet «gjeninnføre forbud mot tigging» under kapitelet Justispolitikk i partiprogrammet.

Før og etter debatten på Stortinget, har det kommet klart og tydelig frem at i Senterpartiets stortingsgruppe er det flertall mot et tiggeforbud, men partigruppa fulgte partiprogrammet. Motstanderne i gruppa vil jobbe for at saken blir behandlet på neste landsmøte og motstanderne håper på et nytt standpunkt. Skulle det bli et nytt standpunkt i Senterpartiet, vil det ikke være flertall på Stortinget når regjeringen legger frem proposisjonen om et nasjonalt forbud før sommeren 2015.

–Sannheten er at det ikke er et reelt stortingsflertall i denne saken. Likevel blir et tiggeforbud innført, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til Vårt Land.

Toppe mener spørsmålet om tigging ble «stemoderlig behandlet» da saken var oppe på landsmøtet i fjor. Uten skikkelig debatt ble samme formulering om tiggeforbud, fra tidligere program, videreført.

Så tilfeldig som dette vedtar politikerne nye forbud. Betenkelig? Ja, helt klart!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer