Ukategorisert

Må kjempe for en god sak

Regjeringen foreslår å oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Dette er en god sak som regjeringspartiene dessverre må kjempe hardt for, for å få flertall i Stortinget.

Det er eiendomseierens soleklare rett å selge eiendommen til markedspris. Det finnes ingen gode grunner til å behandle landbrukseiendommer annerledes enn annen fast eiendom.

Regjeringen har oversendt et forslag til Stortinget om endringer i konsesjonsloven, ifølge Landbruks- og matdepartementet.

Lovendringen vil innebære at det ikke lenger skal tas hensyn til den prisen partene har avtalt ved avgjørelse av søknad om konsesjon.

Mye kan endre seg i løpet av sommeren, men akkurat nå ser det ut til at regjeringen skal slite med å få flertall for forslaget. Flertallet på Stortinget setter ikke den private eiendomsretten og avtalefriheten spesielt høyt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer