Ukategorisert

Håpløse formyndere

Dersom snus og E-sigaretter er mye mindre skadelig enn å røyke, er det helt bak mål med reguleringer og forbud på nettopp snus og E-sigaretter.

Nå er ikke Liberalerens redaksjon fanatiske røykemotstandere, men vi ser problemet med at røyk kan være ulemper for mennesker som ikke ønsker å bli utsatt for passiv røyking. Krigen mot tobakksvarer har gått for langt, og snus og E-sigaretter er gode eksempler på at politikerne har for mye makt.

Forskere mener at snus er minst 90 prosent mindre skadelig enn å røyke, ifølge TV2. Dermed blir politikernes kamp for å forbedre folkehelsen lite troverdig.

Dersom snus og E-sigaretter er mye mindre farlig, hvorfor er snus-produkter underlagt omtrent de samme reguleringer som sigaretter? Hvorfor er det forbud mot å selge E-sigaretter i Norge?

Politikerne kan på enkle måter vri på befolkningens forbruk av tobakksprodukter, ved å gi tobakk og sigaretter mye verre vilkår enn snus og E-sigaretter. Avgifter er ett av virkemidlene. Markedsføring er et annet. I tillegg til å oppheve det meningsløse forbudet nevnt ovenfor.

Ingen snusbrukere bør gjennom snus finansiere ordninger i velferdsstaten og det bør være fri omsetning på E-sigaretter. Ulike konkurransevilkår har helt klart en del ulemper sett med liberalistiske øyner, men det er en annen debatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer