Ukategorisert

Vil flytte skatteoppkrevingen

Finansminister Siv Jensen presenterte mandag morgen et forslag som gir innsparing på flere hundre millioner kroner.

Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten.

Dette vil, ifølge Finansdepartementet, redusere antall ansatte med rundt 500. Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat.

–Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, kan vi få en innsparing på flere hundre millioner kroner. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål hvert eneste år framover. Samtidig gir dette bedre rettsikkerhet og forenkling for innbyggere og næringsliv, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Liberaleren anbefaler å bruke gevinsten til skatte- og avgiftslettelser.

Skatteoppkreverne har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav, samt kommunal inkasso. Regjeringen mener kommunene fortsatt skal ha ansvaret for disse oppgavene.

Mest lest

Arrangementer