Ukategorisert

Du får dine penger!

I dag får 3 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. 2,5 millioner får tilsammen igjen 28,6 milliarder kroner på skatten, ifølge Skatteetaten.

Husk; får du penger igjen, har staten tatt for mye fra deg i løpet av fjoråret. Blir du skyldig, har du betalt for lite inn satt opp mot statens krav.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom.

Lavere skatt betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv, og borgerne er i stand til å styre egne liv.

Mest lest

Arrangementer