Notiser

Ny grønn skattekommisjon

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.

Det er professor Lars-Erik Borge som skal lede kommisjonen.

Utvalget vil bli nedsatt ved kongelig resolusjon i august. Det skal sluttføre sitt arbeid innen 1. desember 2015, ifølge Finansdepartementet.

Mest lest

Arrangementer