Ukategorisert

Privatiserer Mesta

Næringsminister Monica Mæland (H) starter prosessen for å selge statens aksjer i Mesta.

Regjeringen følger nå opp Stortingets fullmakt for å selge Mesta. Selskapet er Norges største for drift og vedlikehold av vei.

–Det er ingen gode grunner til at staten bør være langsiktig eier av Mesta. Private eiere vil være minst like gode som staten, sier næringsminister Monica Mæland.

Selskapet ble etablert i 2003 da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som eget aksjeselskap og konkurranseutsatt.

–Mesta har de siste årene gjennomført en omfattende omstillingsprosess. Det er nå et lønnsomt selskap som er i en god posisjon i et voksende marked. Jeg tror vi kan finne gode nye eiere for Mesta og ser frem til en fortsatt god utvikling for selskapet, sier Mæland.

Planen er å forberede salgsprosessen frem mot høsten med sikte på en dialog med interessenter i løpet av høsten og eventuelt inngåelse av en salgsavtale etterhvert. Nærings- og fiskeridepartementet har engasjert Arctic Securities som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Thommessen som juridisk rådgiver.

–Jeg vil understreke at vi ikke har noe hastverk. Det viktigste er å komme frem til gode løsninger for selskapet og staten som eier, sier Mæland.

Mesta hadde i 2013 en omsetning på 4 milliarder kroner og et årsresultat på 166 millioner kroner. Selskapet hadde 1520 ansatte ved utløpet av 2013.

(Hentet fra Regjeringen.no)

Mest lest

Arrangementer