Ukategorisert

Sexkjøpsloven burde aldri vært innført

Det flertallet som er på Stortinget som er motstandere av sexkjøpsloven, bør bruke makten til å oppheve forbudet mot frivillige avtaler.

I dag har det vært mange medieoppslag om at sexkjøpsloven vil bli opphevet. Høyre, FrP og Venstre har flertall, og trenger ikke støtte fra noen av de andre partiene. Ja det er flertall for å oppheve loven, men flertallet består av politikere som elsker reguleringer og forbud. Derfor kan det være fornuftig å advare mot å ta seieren på forskudd.

Liberaleren vet at statlige reguleringer ikke fungerer og reguleringene har en rekke forutsette, og uforutsette bivirkninger. Menneskene tilpasser seg begrensninger, og de fleste av oss gjør mye for å omgå begrensninger vedtatt av politikerne. Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester har vært en fiasko, uansett hva evalueringen fra Vista Analyse viser.

Dersom prostitusjon har vært nødvendig for mange mennesker, er det en god grunn til å oppheve forbudet. Personer som har vært nødt til å selge sex, fortsetter i et illegalt, svart marked der kontrollen og åpenheten er begrenset.

Aktører som driver med tvang og menneskehandel, har politiet virkemidler til å ta – selv uten et forbud mot sexkjøp.

Mest lest

Arrangementer