Ukategorisert

All makt til menn

Det er inkonsekvent, men religion er ulogisk for oss som ikke tror på guder.

Medlemmer i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, spesielt unge medlemmer, vil at kvinner skal miste stemmeretten i organisasjonen. Det er visstnok aktuelle bibeltekster om tjenestedeling i menigheten som har skapt standpunktet, ifølge Dagen.no.

Det blir understreket at det kun er i kirkelig sammenheng de ønsker at kvinner ikke skal få stemme, ifølge TV2.

Det er eierne, altså medlemmene, som bør bestemme hvordan driften og organiseringen av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon skal være. Liberaleren forsvarer eiendomsrettigheter, men det er merkelig at godt skolerte mennesker fornekter likeverd mellom kvinner og menn.

Mange på den politiske høyresiden i Norge hakker ofte på muslimer, men saken fra årsmøtet i Lekmannsmisjonen viser med all tydelighet at det finnes tragiske meninger og holdninger blant kristne.

Erland Sand beskriver det godt i en debatt på Facebook.com.

— Du vet samfunnet er på vei ned i undergangen når de unge er konservative og de gamle radikale. Sikkert endedags tegn.

Mest lest

Arrangementer