Notiser

Frihet…..

Liberale politikere definerer frihet på en helt annen måte enn liberalister. Oppslaget på Ventre.no beviser dette på en god måte.

«Frihetskampen er å hjelpe de barna som lever i familier med så dårlig råd at de ikke har mulighet til å ha den samme barndommen som alle andre har. Det er at alle som vokser opp i hjem med foreldre som ikke er ressurssterke har en skole som er så god at de har en lik mulighet i livet som andre», ifølge Venstre-artikkelen.

Hvis Venstre-definisjonen er korrekt, er sosialdemokrater frihetsforkjempere. Ytterligere kommentarer er overflødig.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Baltzersen
Baltzersen(@jkb)
7 years ago

Jeg tror nok det er mange som ser frihet som en funksjon av ens reelle valgmuligheter i livet, og det er ikke en helt urimelig frihetsdefinisjon — selvom det går utover andres frihet.

Og det at mange kan ha mange muligheter i livet, er viktig — uten at dét er et statlig/offentlig ansvar. Derfor er det blant annet viktig å vise hvordan alternativene til statsmakt i den sammenheng er bedre.

Nettopp derfor er ikke ytterligere kommentarer overflødig.

Gaudius
7 years ago

Sosialliberalisme er vel grovt sett bare en pen måte å si sosialdemokrati på – en måte å ”lure” personer, som i utgangspunktet er borgelig/liberalistisk innstilt, til å bli sosialdemokrater (semi-marxister).

Fra arkivet