Notiser

Frihet…..

Liberale politikere definerer frihet på en helt annen måte enn liberalister. Oppslaget på Ventre.no beviser dette på en god måte.

«Frihetskampen er å hjelpe de barna som lever i familier med så dårlig råd at de ikke har mulighet til å ha den samme barndommen som alle andre har. Det er at alle som vokser opp i hjem med foreldre som ikke er ressurssterke har en skole som er så god at de har en lik mulighet i livet som andre», ifølge Venstre-artikkelen.

Hvis Venstre-definisjonen er korrekt, er sosialdemokrater frihetsforkjempere. Ytterligere kommentarer er overflødig.

Mest lest

Arrangementer