Magasin

Frihetsfrontens sommerseminar

Den fjerde helgen i august avholdes Frihetsfrontens sommerseminar. Seminaret finner normalt sted på det nordmenn vil karakterisere som en feriekolonigård, i et område som heter Barnens Ö ca. halvannen times kjøretur nordøstover fra Stockholm.

Av J.K. Baltzersen

Skribenten var på fjorårets seminar og fikk oppleve disse foredragene:

• Lars Trägårdh om statsmakt og sivilsamfunn. Trägårdh snakket om hvordan den amerikanske familiestrukturen har fungert som et bolverk mot en omfattende, vidtrekkende stat, mens man med den svenske isolerte kjernefamilien blir mye mere sårbar for en sterk stat. Foredraget, og kanskje spesielt spørsmålssesjonen dreide seg om den totale mangel på maktfordeling i Sverige. Det var svært stor interesse under spørsmålssesjonen.

CIMG5459 (3) • Gustav Nipe, formann i det svenske Piratpartiets ungdomsorganisasjon, Ung Pirat, om 3D-skriveres betydning. Nipe demonstrerte blant annet et skytevåpen konstruert med en 3D-skriver. Foredraget hadde kanskje litt mye vekt på hva en 3D-skriver er for noen som kjenner til konseptet. Det var presentasjonsteknisk bra. Han fulgte hovedregelen for all muntlig presentasjon fra en scene, og den hovedregelen er å gi presentasjonen merverdi i forhold til lesning av en tekst. Videre dreide det seg om hvordan produksjon kan være distribuert fremover, og om implikasjoner for statlig kontroll.

• Oscar Swartz, en gammel traver i Frihetsfronten, bosatt i Berlin, om kommunikasjonssikkerhet efter Snowden-affæren. Swartz innledet med å fortelle at han i tidligere tider trodde på Ronald Reagan som den store frihetshelt, men at han senere er kommet på andre tanker. Foredraget handlet om hvordan man kunne beskytte seg selv med blant annet kryptert kommunikasjon. Swartz fremsto som en varm tilhenger av verktøy med åpen kildekode. Åpen kildekode lar seg nemlig verifisere at ikke har bakdører. Det er selvfølgelig mange utfordringer med kommunikasjon, blant annet at de fleste har en stor andel av sine kontakter som brukere av Gmail, men man må begynne et sted. [Kfr. forøvrig dette intervjuet av Snowden i The Guardian fra isommer.)

CIMG5469 • Victoria Nilsson, formann i Fria Moderata Studentförbundet (FMSF, en nokså fristillet organisasjon fra partiet Moderaterna), snakket om FMSFs aksjon mot en streik i kollektivtrafikken. Hun kunne blant annet fortelle om hvordan sentrale medarbeidere i FMSF ble utsatt for trusler som streikebrytere. FMSF satte nemlig opp alternativ transport.

• Pär Ström holdt et foredrag om sine erfaringer som kontroversiell forfatter i Sverige. Han har nemlig lagt seg ut med svensk feminisme, noe som helt klart må sies å være som å stikke hånden i et hvepsebol. Ström har gitt seg i feminismedebatten. Han orker ikke mere, men han deltar videre på andre arenaer. På spørsmål om hvilke råd han har til dem som vil utgi bøker mot strømmen, var hans første råd ikke å gjøre det, et råd han langt på vei ikke følger selv, og hans andre råd å angripe svakt beskyttede skranker i førsteomgang.

• Boris Benulic holdt et kåseri om amerikansk barbecue, som forberedelse til servering av dette lørdag kveld. Han kunne fortelle oss at barbecue er langrøkning av kjøtt, i motsetning til grilling. Han kunne fortelle hvordan denne kulturen er blitt til. Det var en meget interessant historie, og Henrik Alexandersson (også kjent som HAX), Frihetsfrontens formann, ga uttrykk for håp om at kåseriet ville komme ut som lydbok.

• Hanna Wagenius, formann i Centerpartiets Ungdomsförbund (det svenske Centerpartiet er ikke som det norske Senterpartiet), holdt et foredrag med stor vekt på å gjøre det enklere for liberale krefter å støtte liberal politikk. Dersom liberale riksdagsrepresentanter ga efter for press fra partipisken, ville det for eksempel ikke hjelpe å støte dem fra seg. Ifølge Wagenius var det ikke Riksdagen som styrte Sverige. Det ville ikke bli perfekt, men en god del bedre, dersom Riksdagen, og dermed folket, fikk reell kontroll, ga hun uttrykk for. Delta i partipolitikken var mye av budskapet.

• Henrik Alexandersson, formann i Frihetsfronten, holdt — som vanlig er — sin oppsummering før lunch søndag. Her var han inne på blant Snowden-affæren og EU. Han ga et lite optimistisk fremtidssyn og ga uttrykk for at demokratiets maktbegrensende elementer er borte.

Herværende skribent var svært fornøyd med både foredragene og det sosiale. Det var fint å treffe gamle kjente og bli kjent med nye.

Foredragsholderne iår er:

• Kaarem Amer er en egyptisk blogger bosatt i Norge. Han snakker om de demokratiske muligheter i den arabiske verden.

• Amelia Andersdotter er tidligere EU-parlamentariker for det svenske Piratpartiet.

• Sofia Arkestål er riksdagskandidat for Centerpartiet. Hun snakker om hvordan hun skal lykkes å være liberal i Riksdagen. Vi kan muligens se en rød tråd her fra Wagenius’ foredrag ifjor.

• Stig-Björn Ljunggren er statsviter og sosialdemokratisk debattant. Han snakker om sosialdemokratiet, nyliberalismen, åttitallet og fremtiden.

•Henrik Malm Lindberg er forsker ved Ratio — Näringslivets Forskningsinstitut. Han snakker om sosialdemokratiets radikalisering og den svenske modellens fall.

• Peter J Olsson er politisk redaktør for Kvällsposten. Han har også holdt foredrag på tidligere sommerseminarer.

• Mattias Svensson er en liberal forfatter og debattant. Han snakker om svensk alkoholpolitisk histore. Svensson er også en gammel kjenning av sommerseminaret.

Noe kåseri om BBQ-tradisjonen er ikke satt opp iår, men maten kommer.

Årets seminar starter om tre uker, fredag 22. august. Mer informasjon, herunder kontaktopplysninger, om seminaret kan finnes her.

Det er god tradisjon for norsk deltagelse på sommerseminaret. Én sommer var vi flere enn kunne fylle opp to biler. Å reise dit, kan varmt anbefales.

J.K. Baltzersen er en sporadisk gjesteskribent hos Liberaleren.

Mest lest

Arrangementer