Ukategorisert

Må være lov å forgifte seg selv

Hvert enkelt menneske eier egen kropp, og må ha lov til å mishandle kroppen. Et forbud mot tobakk og sigaretter er motbydelig!

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ønsker å forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter, ifølge Dagbladet.

Formynder!

Et forbud vil skape et gigantisk illegalt marked og kriminelle aktører vil tjene grovt med penger. Mennesker som vil ha tobakksprodukter, vil kjøpe tobakk og sigaretter selv om politikerne ikke har velsignet salget med avgifter og andre reguleringer. Vi har lignende omsetning i dag, for eksempel narkotika.

Dersom tobakk, sigaretter, sjokolade, potetgull, saft, brus, alkohol….er en utfordring for skattefinansierte budsjett, bør politikerne skyte fart i politikken som gir hver enkelt av oss ansvaret for egen helse.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anita Nyholt
7 years ago

Det er vanskelig å argumentere i mot en lovendring om at det ikke skal være tillatt å røyke på stasjoner og plattformer, fordi noen blir syke av andres røyking og mange synes lukten er plagsom – men når generalsekretæren i LHL sier at lovendringen bør gå enda lenger, at man må ta sikte på å forby omsetning og innførsel av tobakk og sigaretter, da er vi over i en debatt om virkelig forbudspolitikk, ikke bare restriksjoner for hvem som kan røyke (aldersgrense), hvor det ikke skal være lov å røyke etc. Når folk blir spurt om de ønsker å forby… Read more »

Unvalidate
Unvalidate
7 years ago

Penn & Teller
«Second Hand smoking»

Fra arkivet