Ukategorisert

Utgiftskåte politikere

Alle som har fulgt brukbart med i norsk politikk, har forstått at det er minimale forskjeller mellom partiene i økonomisk politikk.

Partiene er for skatter og avgifter, og det er kun nyanser som skiller alternativene. FrP har vært det partiet som har gitt mest skattelettelser i alternative statsbudsjett, men det var før partiet ble en del av regjeringen. Selv om partiet har vunnet konkurransen om skattelettelser på Stortinget, er summene relativt beskjedne sammenlignet med hva som kommer inn i statskassen.

Nå mener Arbeiderpartiet og SV, at FrP bør beklage løftebrudd i skattepolitikken. Snorre Valen fronter saken på P4.

FrP trenger ikke beklage løftebrudd. Partiets politikere gjør det samme som de andre politikerne, nemlig kjøper stemmer for skattefinansierte penger gjennom uttallige satsingsområder. Partiet vil, dersom skattepolitikk er viktig for velgerne, få sin straff gjennom lavere oppslutning ved neste valg.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir minimalt med frihet.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv. Ingen politikere i de store partiene fronter store kutt, heller ikke FrP-politikerne. Sånn er det og sånn vil det være i overskuelig fremtid.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?