Ukategorisert

Sexkjøpsloven er evaluert

Evalueringen av sexkjøpsloven viser, enkelt forklart, at forbudet har bidratt til lavere etterspørsel etter sex med prostituerte. Dette ifølge en pressemelding fra justisdepartementet.

Lovforbudet trådte i kraft 1. januar 2009. Det var mange argument som ble brukt for å få loven vedtatt, men ønsket om å bekjempe menneskehandel er muligens det viktigste argumentet. Politiet har virkemidler til å bekjempe menneskehandel uten sexkjøplsloven.

Det er Vista Analyse som har evaluert loven.

For Liberaleren er det viktigst, at voksne mennesker har frihet til å inngå frivillige avtaler, også avtaler om seksuelle tjenester. Og ja, det blir solgt sex selv om vi har en sexkjøpslov. Dagens stortingsflertall bør oppheve forbudet.

Rapporten er lagt ut på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer