Ukategorisert

Gode signal fra fiskeriministeren

Fiskeriministeren innrømmer at vi trenger færre lover i fiskerinæringen.

Nå skal det mye til før politikerne begraver råfiskloven og deltakerloven, men signalene om at politisk styring av næringen har bidratt til å begrense norsk fiskerinærings konkurransekraft, er positive signal.

To delrapporter som blir lagt frem under fiskerimessen i Trondheim, legger skylden for den hardt pressede situasjonen i fiskerinæringen på de omfattende politiske reguleringer av fiskerinæringen. Det er en næring som er regulert fra A til Å.

–Fiskerinæringen sliter med lav lønnsomhet og sterk og global konkurranse. Den sirkelen må vi ut av. Status quo er ikke lenger noe alternativ, vi har ikke noe valg. Skal norsk fiskerinæring ha en framtid, trenger vi ikke flere lover og regler, men det motsatte, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Dagens Næringsliv.

Fiskeriministeren og dagens regjering har alle muligheter til å skape en mer romslig næring med betydelig større frihet for aktørene. Benytt muligheten!

Mest lest

Arrangementer