Debatt

Profetens Ummah? Ta avstand! Hvorfor det?

Har du som nordmann gått i tog mot AKP (m-l) sine synspunkter? Tatt offentlig avstand fra Børre Knudsen? Eller Anders Behring Breivik? Hvis svaret er nei bør du ikke kreve at vanlige muslimer skal ta avstand fra Profetens Ummah eller Islamsk Stat.

Fra slutten av 1960-tallet og frem til starten på 1980-tallet var mikropartiet AKP (m-l) svært synlige i Norge. I mediene, i kulturlivet, og i fagbevegelsen. Partiet hadde kommunismen som ideologi, var tilhenger av proletariatets diktatur og mente det måtte innføres gjennom væpnet revolusjon. De færreste nordmenn ble avkrevet noen erklæring om at man ikke støttet partiets budskap. Valgresultatene talte uansett sitt tydelige sprog. På 1980-tallet var prestene Børre Knudsen og Ludvig Nessa svært synlige i sin kamp mot Abortloven. For dem var abort drap på det ufødte liv. De hevdet at de ikke ville ramme abortsøkende kvinner med de virkemidlene de valgte; små dukker og dyreblod. Det var legene og lovgiverne de ønsket å ramme. Selv kong Olav ble lyst i bann. Men nordmenn flest trakk på skuldrene ristet på hodet av både aksjonsformen og synspunktene deres. Abortloven består, og engasjementet mot reservasjonsretten tidligere i år viser loven står sterkt blant nordmenn. 22.juli 2011 opplevet Norge bombeattentat mot myndighetene og massedrap på politisk engasjerte ungdommer. En «etnisk norsk» nordmann fra beste vestkant hadde planlagt og utført udåden. Helt alene. Ham var det mange som gikk i tog mot, og tok avstand fra. Mange tok til gatene i sorg og protest, men langtfra alle.

Nylig publiserte VG-TV og avisutgaven et interju med talspersonen for den lille gruppen Profetens Ummah; Ubdaydullah Hussain. Hans fornektelse av massedrapene Islamsk Stat begår i Irak og støtte til deres synspunkter vekker avsky blant de aller, aller fleste. Selv hevder han å snakke på vegne av alle muslimer i Norge. Og det passer naturlig nok innvandringsskeptikere bra. Det finnes jo nok av dem som mener at muslimer innerst inne er islamister. De har bare ikke kommet ut av skapet ennå.

FrPs nestleder Per Sandberg viser hvor lite han har forstått av det flerkulturelle samfunnet; èn ting er å oppfordre folk som Ubaydullah Hussain til å emigrere til sitt drømmesamfunn. En annen ting er å si at Hussain og hans like burde utvises. Hvordan utviser man noen som er født i Norge? Uansett etnisitet og religion har du rettigheter dersom du er født i Norge? Og hvor skal man egentlig utvise noen som er født her? Med sine uttalelser skaper Per Sandberg en utrygghet om at alle flerkulturelle nordmenn i en gitt sammenheng kan miste sine rettigheter og trues med å bli sendt ut. Du er ikke god nok nordmann om du ikke har etnisk og religiøs tilhørighet «i orden».

At samfunnsdebattanter tar avstand fra budskapet til Profetens Ummah, og går i rette med deres standpunkter er bra. Meninger kan forbys. Det har skjedd før. Men meninger blir ikke borte av den grunn. Dialog og konfrontasjon er virkemiddelet som må brukes mot meninger. Hvis Abid Raja mener at muslimer med ekstreme meninger (hvor trekker han grensen?) skal nektes å gå i moskeen – eller tale der – viser han at han ikke har tiltro til ytringsfriheten, til dialog og debatt. Raja stod i spissen for en rekke dialogmøter på Litteraturhuset i Oslo, men har muligens mistet troen på konfrontasjon gjennom argumentasjon.

Like lite som jeg tror nordmenn hadde noen sympati for AKPs væpnede revolusjon eller Børre Knudsens blodige antiabortaksjoner tror jeg at flertallet av muslimer i Norge har noen som helst sympati for Profetens Ummah og deres synspunkter. Å kreve at vanlige muslimer i Norge skal ta offentlig avstand fra synspunktene til nevnte gruppe ser jeg derfor ingen grunn til. Det bør ikke gjøres noen forskjell mellom hva muslimer og andre som lever i Norge, når det gjelder krav til offentlig å si ifra hvilke synspunkter man ikke står for.

Mest lest

Arrangementer