Ukategorisert

Gavepakker til politiske parti

Partienes inntekter utgjorde 622 millioner kroner i 2013. Det betyr en inntekstvekst på 74 millioner kroner sammenlignet med 2012, melder Statistisk sentralbyrå.

Veksten kom i stor grad gjennom penger fra privatpersoner og bedrifter.

Årsaken til den store veksten i frivillige bidrag, er at 2013 var valgår. Det var også en valgkamp mellom regjeringsalternativer. Når politikk er spennende, skaper det engasjement – også fra aktører som vil finansiere partier og kampanjer.

2013 viser at drømmen om at eierne av partiene tar større økonomisk ansvar faktisk er mulig. Det trenger ikke være skattefinansierte penger som lønner ansatte på partikontorene. Det er fullt mulig å privatisere dette, dersom viljen er tilstede hos politikerne. Ja, det er politikerne som må ønske å vri pengestrømmen – fra skattefinansierte budsjett til budsjett med private penger. Året 2013 viser i alle fall at det er mange som er villige til å bruke penger på politikk.

Færre skattefinansierte penger til partiene gir likere konkurransevilkår mellom politikere som kjemper om oppslutning. Det er også en fordel at en person som misliker politikk eller noen av partiene, ikke skal finansiere politisk aktivitet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer