Ukategorisert

Et skritt i riktig retning

Forbrukervalg og politisk press gir resultat. For første gang på lenge kommer det et positivt signal om å endre den norske spillpolitikken.

Det er Svein Harberg, leder av kulturkomiteen på Stortinget, som gir signalet på NRK.no. Høyre-politikeren utelukker ikke at Norsk Tippings monopol vil bli opphevet, og at utenlandske spillselskap slipper inn under de samme reguleringene.

Høyre har vært en sinke på området spill. Partiets politikk har nesten vært identisk med Arbeiderpartiets politikk og det er ikke et kompliment.

Liberaleren er én av aktørene som har skrevet mest om behovet for ny spillpolitikk. Vi vil gå mye lengre enn de utenlandske selskapene, men utenlandske aktører har lansert en løsning som er mange ganger bedre enn dagens monopol.

Det er først og fremst Betsson, Expekt, Ladbrokes og Unibet som gjennom den gamle kampanjen Ansvarlig spill, har lansert en ny spillpolitikk for Norge. Selskapene ønsker en politikk der spillerne skal få velge mellom ulike selskap på internett. Kampanjen har delt mange av Liberalerens synspunkt når det gjelder spill, men ønsker et regulert marked med konsesjoner og avgifter. Liberaleren ønsker et helt fritt marked, uten reguleringer.

FrP og Venstre har vært gode støttespillere på Stortinget for en ny spillpolitikk. De nye ideene har naturlig nok fått gjennomslag i partiene som bruker både Liberalisme og liberal i partidokument.

Norsk Tipping overlever
Selv om Norsk Tipping har monopol, opplever selskapet betydelig konkurranse. Det er et internasjonalt marked for spill gjennom internett. Selv om norske politikere har gjort mye for at forbrukerne ikke skal benytte seg av utenlandske aktører, har milliarder av kroner gått ut av landet via internett. Svært lite av disse pengene har kommet norsk idrett til gode, hvis vi ser bort fra enkelte avtaler – for eksempel avtalen mellom Manglerud Star og Ansvarlig spill.

Nordmenn liker vaner, er nasjonalistiske og er glade i politikerstyring. Det er tre av momentene som sørger for et stort Norsk Tipping også i fremtiden. Mange brukere i det statlige selskapet gir pene overskudd, penger som utgjør de såkalte spillemidlene som er viktige bidrag til anlegg i hele landet. Norsk Tipping vil bli én av vinnerne, selv med politisk velsignet konkurranse på det norske markedet.

I tillegg er Norsk Tipping dyktig med alt fra markedsføring til teknologi. Tillatt konkurranse gir ikke redusert kompetanse i et stort selskap som ønsker å beholde markedsandelene.

Hvis vi skal trekke paralleller til TV-bransjen der NRK fikk konkurranse, har konkurransen gjort NRK endre bedre. Egentlig litt synd for liberalister som ikke ønsker et stort statlig mediehus.

Beholder makten
I et regulert marked med konkurranse og et stort Norsk Tipping, vil politikerne fortsatt beholde makten over idrettspolitikken. Framtidige regjeringer vil kunne tildele milliardbeløp til idrettsformål. Lokale- og regionale politikere får bestemme hvilket idrettsanlegg som skal få penger fra spilleoverskuddet. Den eneste forskjellen sammenlignet med dagens modell, er at kunder fra for eksempel Betsson, Expekt, Ladbrokes og Unibet bidrar på noenlunde like vilkår med brukerne til Norsk Tipping. Ny spillpolitikk er en vinn-vinn-situasjon for politikerne. Det er én av grunnene til at Liberaleren vil gå mye lengre enn løsningen internasjonale selskap har lansert.

Skulle konsesjonsvilkårene bli for strenge for enkelte selskap, vil disse selskapene operere utenfor det norske regimet – slik de gjør i dag. Selskapene vil ikke ha politisk velsignelse til å operere, men via internett kan forbrukerne benytte selskapenes tjenester. Dette uregulerte markedet, sett med norske øyner, vil bli mindre ettersom de største selskapene kommer inn i Norge og får konkurrere på vilkår fastsatt av politikerne.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer