Ukategorisert

En rapport om fremtidens spillpolitikk

Rapporten fra Betsson oppmuntrer politikerne til det politikerne gjør på flere områder allerede, nemlig lager reguleringer som gjør det illegale markedet mindre.

Liberaleren har lest Betsson-rapporten ”Spillmonopolets fall”. Rapporten tar for seg historiske hendelser i spillpolitikk, fra etableringen av Norsk Tipping til selskapets monopol på spilleautomater. Det er gjennomgang av ny politikk i andre europeiske land, og tall som viser hvor stor omsetningen er når det gjelder spill og veddemål.

Veldig enkelt beskrevet kan konklusjonen av rapporten være at politikerne ikke kan forhindre uønsket adferd, men kan regulere hvor stor del av aktiviteten som skal være hos aktører med lisenser.

Betsson ønsker med rapporten å sette fart i debatten om ny spillpolitikk. Selskapet ønsker et lisenssystem der private aktører får bidra til velferdsstaten slik Norsk Tipping gjør.

Liberaleren vil gå mye lengre, eller avblåse alle former for spillpolitikk. Det er riktig nok i et ideelt samfunn der frihet er det viktigste for politikerne. Det er et stykke igjen før vi er der.

Den store utfordringen
Det mest interessante i dokumentet, er den delen som skisserer at også i et system med lisenser vil det være veddemål som ikke er velsignet av politikerne. Erfaringer fra andre land viser at dersom skattetrykket er for høyt, vil det være selskap som holder seg unna lisenser og lever greit med det.

Utfordringen for politikerne i Norge, er å finne et skatteregime som passer som hånd i hanske for selskapene i et system med lisenser – eller konsesjoner som er det vanligste ordet i Liberalerens spalter.

Høy skatt betyr at selskapene holder seg unna lisenser. Skjer det vil det fortsatt være spilling i et omtrent uregulert marked sett med norske øyner. Lav skatt betyr stor omsetning hos selskap med tillatelser fra staten.

For politikerne
Betsson-rapporten er laget for politikerne, og de folkevalgte bør lese dokumentet. Rapporten vil gi politikerne et faktagrunnlag for å endre dagens spillpolitikk.

Skribenten mener i tillegg at rapporten på en god måte viser at liberalisering har blitt gjort tidligere, for å regulere omsetning og bruk. Etablering av Vinmonopolet er et glimrende eksempel.

Vel gjort Betsson!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer