Magasin

Fokuserer på selvmordforebygging

Det kryr av årsaker til at mennesker ønsker å ta seget liv. Selvmordforebygging kan redusere antall selvmord, men det er umulig å forhindre at mennesker takker for seg.

For liberalister som ønsker frihet til å bestemme over eget liv, må vi akseptere retten hvert menneske har til å avslutte livet på den måten vedkommende definerer som verdig. Et uproblematisk standpunkt i debatten om aktiv dødshjelp. Standpunktet bør være like uproblematisk når det gjelder selvmord.

Død betyr ofte, uansett hvordan døden inntreffer, stor sorg for etterlatte. Sorgen etter selvmord er muligens ekstra stor, ettersom det er familie og venner som får de vanskelige spørsmålene; hvordan og hvorfor?

I dag, onsdag 10. september, er det Verdensdagen for selvmordforebygging. Dagen blir markert i en rekke steder i Norge med arrangement knyttet opp mot forebygging.

Om selvmord
Det er, ifølge Leve.no, over 500 mennesker som dør i selvmord hvert år i Norge.

Forekomst av selvmord blant menn var jevnt synkende i perioden 1991-2005 for så å flate ut. I 2009 var det en økning i antall selvmord blant menn, men ikke i 2010. Forekomst av selvmord blant kvinner har vært jevn de siste tjue årene.

Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer. For eksempel kan man spekulere i om hoppet i 2009 for selvmord blant menn, var relatert til finanskrisen. Dette er noe Folkehelseinstituttet vil se nærmere på, ifølge Leve.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer