Ukategorisert

Økning i grensehandelen

FrP hadde medisinen mot grensehandel i opposisjon. Om under én måned får vi svaret på om partiet har ment alvor i kritikken mot avgiftskåte politikere.

Liberalister vet, for så vidt FrP også, at skatter og avgifter gir grensehandel. Penger politikerne tar inn for å finansiere velferdsstaten og for å regulere forbruk, er med på å vri mer og mer handel utenfor norske grenser.

Nordmenn handlet for 13,6 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2013 og til og med 2. kvartal 2014. Dette er en økning på 1,1 milliard, eller 9 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode ett år før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå vil mange FrP-politikere hevde at partiet ikke har flertall på Stortinget. Det er korrekt, men også FrP bruker skatter og avgifter til å betale for en gigantisk stat, noe partiets alternative statsbudsjett i opposisjon beviser. Partiet bruker også avgifter for å regulere forbruk, for eksempel betydelige avgifter på tobakksprodukter og alkohol.

I 2012 slo FrP-representanten Jørund Rytman på stortromma mot grensehandel. Det ble fremmet kritikk mot de andre partiene i en artikkel på Nettavisen.

–Denne rapporten bekrefter det vi i Fremskrittspartiet har sagt og advart mot i alle år. På grunn av stadige avgiftsøkninger fra de andre partiene, så har grensehandelen økt betydelig siden midten av 1990-tallet. Hvor skal dette ende? Norsk næringsliv, norske produsenter og norsk landbruk lider av dette, og staten får færre inntekter. Nå må de andre partiene komme til fornuft, sa Rytman, ifølge artikkelen.

Den 8. oktober får vi vite om FrP har ment alvor i kritikken mot avgiftskåte politikere. Da kommer denne regjeringens første ordentlige statsbudsjettforslag og forslaget fra finansminister Siv Jensen bør inneholde kutt i avgifter.

Den som lever får se.

Mest lest

Arrangementer